Det jag har åstadkommit

Heldigitalt och heltäckande läromedel i engelska för gymnasiet.


Läromedlet innehåller allt från inspirerande texter, litteraturhistoria, grammatikgenomgångar, bildordlistor diagnoser, massvis med självrättande övningar, guider för läsa, skriva, tala och lyssna, studieteknik med mera. Hittas bland annat på Natur och Kultur och på Läromedia.

Innehållstexter och övningar


Har skrivit alla innehållstexter och skapat alla språkövningar för NEs digitala material i engelska för steg 5. 

Text och web


Jag har haft förmånen att hjälpa IT-jursiten Anna Kamf och Jeanette Nordernberg, legitimerad specialistsjuksköterska och certifierad för estetiska injektioner med deras hemsidor där jag skapat både text och web.

Självklart har jag även skapat Fotograf Per Helanders hemsida!

Text på svenska och engelska


När K-FAB Scandinavia som producerar exklusiva och funktionella lampor uppdaterade sin hemsida fick jag uppdraget att skapa deras texter på svenska och engelska.

Jag har även hjälpt STORT AB med en powerpoint som presenterar deras företag på svenska och på engelska.

Vad är en fjärilseffekt?

Skapa magi genom att se till att det blir rätt från början!

Uttrycket fjärilseffekten myntades av den amerikanska meteorologen Edward Lorentz när han under en föreläsningen 1979 påstod att en fjärils vingslag kan förändra vädret helt i en annan del av världen. Detta uttryck har kommit att utvecklas till en teori om att ytterst små skiftningar i ett komplext system kan få oanade konsekvenser på andra områden.


Min tolkning och mitt budskap är att vi, med mycket små medel, kan skapa magi inom marknadsföring och kommunikation. Jag vill även hävda det motsatta; Om en del, eller en medarbetare inom verksamheten inte är på banan, kan det få oproportionerligt negativ inverkan för hela företaget. Fel ordval eller fel bemötande kan innebära att kunden, i bästa fall vänder sig till någon annan och i värsta fall... ja, ni förstår vart jag vill komma.


Jag vill se på kommunikation och marknadsföring som en helhet. Det är oerhört viktigt att hela er verksamhet andas samma vision och sänder ut samma budskap.

Kommunikation i rätt rikting!